BAKGRUND

Årligen görs c:a 3000 amputationer på nedre extremiteten i Sverige. Av dessa är c:a 35% genom knäleden eller högre, c:a 40% på underbenet, och c:a 25% nedom eller genom fotleden. Orsaken till amputation är diabetes med eller utan kärlsjukdom i nästan 50%, perifer kärlsjukdom utan diabetes i knappt 40% och övriga diagnoser (t.ex. trauma, tumör, missbildningar) i c:a 15%. Kostnaden för en amputation ovanför fotleden fram till sårläkning har beräknats till c:a 400.000 SEK och för en amputation nedom fotleden till c:a 250.000 SEK när hela vårdkedjans kostnader beaktas. Till detta kommer indirekta och sekundära kostnader.

Indikationerna för amputation är relativt enhetliga i den svenska sjukvården men kan tillämpas mycket olika och amputationsnivåerna, även på samma indikation, varierar mellan olika sjukhus på ett icke acceptabelt sätt. Djupare analys av detta har hittills inte varit möjlig. Amputationsnivån har förändrats från proximal nivå till allt fler distala amputationer men stora lokala skillnader föreligger både nationellt och internationellt. Det finns f.n. endast ett fåtal lokala studier som beskriver protesförsörjning och rehabilitering. Riktlinjer saknas såväl för indikationsställning och nivåval som för optimal protesförsörjning och rehabilitering.

Syftet med registret är att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation, Protesförsörjning och Rehabilitering) som ett instrument för förbättringsarbete och förebyggande insatser