Amputations- och protesregistret är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation - Protesförsörjning - Rehabilitering). Amputations- och protesregistret kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.
MINNESORD - LEIF AXELSSON (1953 - 2017)
SE INSTRUKTIONSFILM FÖR REGISTRERING HOS SWEDEAMP HÄR: