ORGANISATION

Registerhållare är Bengt Söderberg, leg. ortopedingenjör.

Styrgruppen för registret består av:

  • Anneli Roubert, MSc, Landstinget Kronoberg, Leg Sjuksköterska
  • Anna Zerne, MSc Capio St Görans sjukhus, Vårdutvecklare/Leg. Fysioterapeut
  • Bengt Söderberg, BSc, Skånes Universitetssjukhus Lund, Leg Ortopedingenjör
  • Ilka Kamrad, PhD, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Leg Läk och Ortoped
  • Jan Larsson, PhD, SwedeAmp Lund, Leg Läk och Ortoped
  • Kerstin Hagberg, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Leg. Fysioterapeut
  • Leif Axelsson, Företrädare för patienter/brukare ( †2017 )
  • Louise Mattsson, BSc, Prophysics SOL Höör, Leg Ortopedingenjör/Leg. Fysioterapeut
  • Perove Abelson, BSc, SwedeAmp Lund, Leg Ortopedingenjör

Frånvarande på bild: Jan Larsson

Personuppgiftsombud för registret (nationellt samt lokalt Skåne): Per Bergstrand, Koncernkontoret/Avdelning för juridik, Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne

Länkar: