REGISTERANSLUTNA ENHETER

I registret ingår data för amputation, rehabilitering och protesförsörjning av patienter som har amputerats vid följande sjukhus:

Akademiska Sjukhuset Uppsala, Bangkok Hospital Phuket, Blekingesjukhuset, Danderyds sjukhus, Falu lasarett, Helsingborg Lasarett, Karolinska Sjukhuset Huddinge, Hässleholms Sjukhus, Karolinska sjukhuset Solna, Centralsjukhuset Kristanstad, Kungälvs sjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Mission Hospital Phuket, Motala lasarett, S:t Görans sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/M, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/S, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Ö, Skaraborgs sjukhus, Skåne University Hospital Lund, Skåne University Hospital Malmö, Södersjukhuset, Uddevalla NÄL, Universitetssjukhuset Linköping, Universitetssjukhuset Örebro, Vachira Phuket Hospital, Hallands Sjukhus Varberg, Västerviks Sjukhus.

(Uppdaterad 2014-05-07)

TILLBAKA