Coach-projektet. Nytt från RTP

Coachprojektet vänder sig till personer som varit med om en amputation. Projektet syftar till att personer som är mitt i livet och nyligen förlorat en kroppsdel, oavsett var man bor i landet, ska få möjlighet att träffa en person med egen skadeerfarenhet. Med hjälp av coaching och förebildskap ges förutsättningar att återgå till ett aktivt och meningsfullt liv. Läs mer om projektet här: 

https://rtp.se/coachprojektet/
 
Om du vill anmäla ditt intresse eller delta i aktiviteter och utbildningar för att bli förebildscoach klicka på länken här: 

https://rtp.se/coachprojektet/anmalan-coaching/
 
Projektet finansieras av Arvsfonden och projektledare är Marit Sundin (marit.sundin@rtp.se)
 
Sprida gärna detta till patienter och anhöriga!”