Årsrapport 2018

Årsrapporten för 2018 års data är nu klar och finns tillgänglig här för läsning eller nedladdning.

http://swedeamp.com/index.php/startsida/arsrapporter/