Användarbrev 2020-01-07

Styrgruppen önskar Gott Nytt År! Nu finns årets första användarbrev tillgängligt här för läsning eller nedladdning.

https://swedeamp.com/wp-content/uploads/2020/01/SwedeAmp_Anvandarbrev_jan_2020.pdf