SwedeAmp -månadens register på RC Syd

”April månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SwedeAmp (Amputations- och protesregister för nedre extremiteten).”

Intervjuad för artikeln från registret är Bengt Söderberg, registerhållare. Nedan ger han med sina svar en inblick i registrets historia och nuvarande status.