Årsrapport 2019

Nu finns SwedeAmps årsrapport för 2019 tillgänglig för läsning och nedladdning.

https://swedeamp.com/wp-content/uploads/2020/06/Årsrapport-2019_FINAL.pdf