Förändringar vid registrering av protes- och uppföljningsdata

Under kommande veckor kommer ni som registrerar protesdata och uppföljningsdata se att vissa förändringar har införts. Portalen kommer inte att vara stängd under tiden. Det går bra att registrera efter bästa förmåga hela tiden, även om ni upptäcker vissa förändringar!

Under ett år tillbaka har arbete pågått med att revidera delar av registret. Detta gäller framför allt registrering av protesdata (F3), men också några mindre förändringar i uppföljningsdata (F5).

Läs/ladda ner hela användarbrevet med all information här:

Användarbrev 2020-11-23