Uppdaterade siffror i slutenvårdsregistret

Nu finns det uppdaterade siffror angående amputationer att hämta på nätet. Socialstyrelsen har uppdaterat slutenvårdsregistret med data från år 2020 för er som är nyfikna på statistik över amputationer och antal ingrepp, personer, incidens, kön mm.

Klicka på länken https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ope/val.aspx för att välja urval och söka önskad statistik baserat på slutenvårdsregistrets data. Operationskoder som börjar på NEQ , NFQ , NGQ och NHQ är ingrepp rörande ampuationer på nedre extremiteter.