”Vården i siffror”

Vi vill tipsa om hemsidan ”Vården i siffror” som presenterar data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Via menyn kan man hitta vårt kvalitetsregister och våra tre kvalitetsindikatorer.

Vården i siffror – Register och källsystem

”Vården i siffror” har också uppdaterats med 2020 års data, Swedeamps data.