Rapport ISPO 2021 LEAD (Lower Extremity Amputation Data Set) and COMPASS (Consensus Outcome Measures for Prosthetic and Amputation ServiceS)

ISPO har de senaste åren drivit ett omfattande arbete med syfte att identifiera och rekommendera vilken data som bör samlas in vad gäller personer med amputation. SwedeAmp har deltagit aktivt i arbetet. Du kan ta del av rapporten som nyss publicerades via denna länk! 

https://www.ispoint.org/page/theleadandcompass