Uppdatering av formulär F5

Nu finns en ny version av användarblanketten F5 ( FOLLOW-UP AFTER AMPUTATION).

Blanketten kan laddas ned på sidan ”Vårdgivare” eller via länken nedan:

F5, FOLLOW-UP AFTER AMPUTATION, ver5