Validering SUS tillgänglig

Nu finns rapport efter validering av SwedeAmp data på SUS tillgänglig. Den ligger på hemsidan under Vårdgivare – Validering. Sammantaget håller SwedeAmp data på SUS hög kvalitet. //Swedeamp