Publicering

Igår kom en tidig julklapp – den vetenskapliga artikeln baserad på SwedeAmp data, och som visar att EQ-5D med 5 svarsalternativ är att rekommendera, finns nu publicerad och med fri tillgång till er alla! TIll publiceringen God Jul önskar SwedeAmp!

Olivia Ernstsson Disputerar

SwedeAmp gratulerar Olivia Erntsson som disputerar den 18 juni med avhandlingen “Making use of patient-reported outcome measures in health care: the case of EQ-5D in the Swedish national quality registries”. En av delstudierna baseras på data från SwedeAmp. Här hittar du hela avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47632.