Publicering

Igår kom en tidig julklapp – den vetenskapliga artikeln baserad på SwedeAmp data, och som visar att EQ-5D med 5 svarsalternativ är att rekommendera, finns nu publicerad och med fri tillgång till er alla! TIll publiceringen God Jul önskar SwedeAmp!

Uppdaterade siffror i slutenvårdsregistret

Nu finns det uppdaterade siffror angående amputationer att hämta på nätet. Socialstyrelsen har uppdaterat slutenvårdsregistret med data från år 2020 för er som är nyfikna på statistik över amputationer och antal ingrepp, personer, incidens, kön mm.

”Vården i siffror”

Vi vill tipsa om hemsidan ”Vården i siffror” som presenterar data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Via menyn kan man hitta vårt kvalitetsregister och våra tre kvalitetsindikatorer.

Olivia Ernstsson Disputerar

SwedeAmp gratulerar Olivia Erntsson som disputerar den 18 juni med avhandlingen “Making use of patient-reported outcome measures in health care: the case of EQ-5D in the Swedish national quality registries”. En av delstudierna baseras på data från SwedeAmp. Här hittar du hela avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47632.