Organisation

Registerhållare är Bengt Söderberg, leg. ortopedingenjör.

Styrgruppen per 4/4 2022:

  • Anneli Roubert, MSc, Landstinget Kronoberg, Verksamhetsutvecklare och Informationslogistiker
  • Fredrik Martinsson, Patientrepresentant
  • Hedvig Örneholm, PhD, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Leg Läk och Ortoped
  • Ilka Kamrad, PhD, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Leg Läk och Ortoped
  • Johanna Karlsson, Leg. Fysioterapeut, Region Skåne
  • Kerstin Hagberg, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Leg. Fysioterapeut
  • Linda Sjöberg, Patientrepresentant  
  • Stefan Sanfridsson, BSc, Team Olmed Motala, Leg Ortopedingenjör