För registrering i Amputations- och Protesregistret SwedeAmp.

En manual för registrering av patientdata.

Spela videoklipp

En kort film om hur man gör registrering av patientdata.