Regionala vårdprogrammet, Region Stockholm

Äntligen! Regionala vårdprogrammet för amputation av nedre extremiteten i Region Stockholm har antagits av Stockholms medicinska råd och Hälso- och sjukvårdsdirektören i samråd med Direktörsgruppen KUST.

Coach-projektet. Nytt från RTP

Coachprojektet vänder sig till personer som varit med om en amputation. Projektet syftar till att personer som är mitt i livet och nyligen förlorat en kroppsdel, oavsett var man bor i landet, ska få möjlighet att träffa en person med egen skadeerfarenhet. Med hjälp av coaching och förebildskap ges förutsättningar att återgå till ett aktivt … Läs mer